Dahili Numaralar 17.02.2021

T.C. AMASYA BELEDİYESİ DAHİLİ NUMARALAR


BİRİM ADI TELEFON NUMARASI          DAHİLİ 
SEKRETERLİK                                                 358 280 22 00                2200 
ÖZEL KALEM 358 280 22 02                             2202        
BASIN YAYIN ve H.İ.MÜDÜRÜ 358 280 22 03 2203
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 358 280 22 30 2230
YAZI İŞLERİ 358 280 22 31 2231
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ 358 280 22 33 2233
BİLGİ İŞLEM 358 280 22 29 2229
İNSAN K. Ve EĞİTİM MÜDÜRÜ    358 280 21 60 2160
İHALE 358 280 22 25 2225
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 358 280 22 10 2210
MUHASEBE 358 280 22 11 2211
 SATIN ALMA 358 280 22 19 2219 
 HUKUK İŞLERİ 358 280 22 15  2215
 RUHSAT DENETİM MD. V 358 280 22 08 2208
 TAHSİLAT 358 280 21 96  2196 
 SU TAHAKKUK 358 280 21 54  2197 
 GELİR TAHAKKUK 358 280 21 57 2157 
 ÇEVRE TEMİZLİK 358 280 21 74  2174 
 EMLAK 358 280 21 71 2171 
 İCRA TAKİP                                                     358 280 21 93  2193 
NUMARATAJ 358 280 21 79                             2179        
İŞYERİ RUHSAT 358 280 21 89 2189
İNŞAAT RUHSAT 358 280 21 84 2184
YAPI KULLANIM 358 280 21 88 2188
PLANLAMA UYGULAMA 358 280 21 81 2181
HARİTA 358 280 21 78 2178
İLAN NEŞRİYAT 358 280 21 85 2185
ÖLÇÜ AYAR 358 280 21 59 2159
FEN İŞLERİ KALEM 358 280 21 31 2131
FEN İŞLERİ KISIM ŞEFİ 358 280 21 26 2126
FEN İŞERİ TEKNİK PERSONEL  358 280 21 36 2136
FEN İŞLERİ YAPI KONTROL 358 280 21 46 2146
SU KANALİZASYON KALEM 358 280 21 49 2149
SU KANALİZASYON KISIM ŞEFİ 358 280 21 44 2144
SU KANALİZASYON PROJE UYGULAMA 358 280 21 45 2145
KÜLTÜR MÜDÜRÜ 358 280 22 62 2262
NİKAH DAİRESİ 358 280 22 46 2246
KÜLTÜR GENEL KOORDİNATOR 358 280 22 56 2256
KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ 358 280 22 48 2248
STRATEJİ GELİŞTİRME 358 280 22 50 2250
ZABITA MÜDÜRÜ 358 280 21 48 2148
ZABITA KALEM 358 280 21 61 2161
Dahili Numaralar