Bağlarüstü Kavaşağı İmar Uygulaması 09.11.2020

 

İLAN


       Amasya Merkez Şeyhcui mahallesi  932  ,933   ,934   ,937 , 938  ,942 ,968  , 970   ve 995 adalar  da  kayıtlı gayrimenkullerin içinde bulunduğu bölgede  3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre imar uygulaması yapılmış olup , imar uygulamasına ait parselasyon haritası  ve dağıtım cetvelleri belediyemiz ilan tahtasına asılmıştır.


       Uygulama sahasındaki  parsel sahipleri 1 (Bir) aylık askı süresi olan (26.10.2020 -25.11.2020) tarihlerinde Belediyemiz ilan tahtasından ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilecekler ve itirazda bulunabileceklerdir.


       3194 sayılı imar kanununun 19. Maddesi ile arsa ve arazi düzenlemeleri hakkındaki yönetmeliğin 39.maddesine istinaden duyrulur.

 

Bağlar Üstü kavaşağı İmar Uygulaması.pdf

Bağlarüstü Kavaşağı İmar Uygulaması