Bağlar Üstü Kavşağı İmar Uygulaması 2. Askı 17.02.2021

İ  L  A  N

        Amasya Merkez Şeyhcui mahallesi  932  ,933   ,934   ,937 , 938  ,942 ,968  , 970   ve 995 adalar  da  kayıtlı gayrimenkullerin içinde bulunduğu bölgede  3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre imar uygulaması yapılmıştır.

        Uygulama sahasındaki  parsel sahipleri 1 (Bir) aylık askı süresi olan (26.10.2020 -25.11.2020) tarihlerinde askıya çıkartılmış , askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Belediye Encümeninin 29.12.2020 tarih ve 221 sayılı kararı ile itirazlar değerlendirilmiş yeniden hazırlanan imar uygulaması dosyası 3194 sayılı imar kanununun 19. Maddesince Belediye Encümeninin 19.01.2021 tarih ve 10 sayılı kararı ile onanmış olup, imar uygulamasına ait parselasyon haritası ve dağıtım cetvelleri Belediyemiz ilan tahtasına asılmıştır.

         Uygulama sahasındaki parsel sahipleri 1 (bir) aylık askı süresince     05.02.2021-06.03.2021 Belediyemiz ilan tahtasından ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilecekler ve itirazda bulunabileceklerdir.

     3194 sayılı imar kanununun 19. Maddesi ile arsa ve arazi düzenlemeleri hakkındaki yönetmeliğin 39.maddesine istinaden duyrulur.


PARSELASYON PLANI.pdf

Bağlar Üstü Kavşağı İmar Uygulaması 2. Askı