AMASYA MERKEZ 2.ETAP REVİZYON VE İLAVE İMAR PLANI ASKI İLANI İTİRAZ SONUCU 24.03.2021

 

          3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden imar planı  yapılmış olup;

 

         Belediye Meclisi’nin 04.12.2020 tarih ve 64 sayılı kararı ile onanan 2. etap 1/5000 ölçekli Revizyon-İlave Nazım İmar Planı (NİP-05713479) ve  2. etap 1/1000 ölçekli Revizyon-İlave Uygulama İmar Planı (UİP-05728260) 30 gün (22.12.2020-20.01.2021) süre ile Başkanlığımız ilan panosu ve Belediyemiz resmi internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.


          30 günlük askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucuda, Belediye Meclisi'nin 05.03.2021 tarih ve 17 sayılı kararı ile onanan imar planı ve plan notuna ait değişikliklerin 3194 sayılı İmar Konunu' nun 8.b maddesine istinaden Belediye İnternet Sitedinden 30 gün süre ile (23.03.2021-21.04.2021) ilan edilerek, ilan edildiğine dair tutanağın Müdürlüğümüze gönderilmesine rica ederim.

 

UIP_AMASYA_ETAP-2.png

NIP_AMASYA_ETAP-2.png

AMASYA MERKEZ 2.ETAP REVİZYON VE İLAVE İMAR PLANI ASKI İLANI İTİRAZ SONUCU